Puppy-lessenreeks (7 – 16 weken)

De komst van een nieuwe huisgenoot is een hele gebeurtenis: van het klaarstomen van een rustplaats, kennel of bench tot het aankopen van allerlei klein gerief of speelgoed.  Een goede opvang alleen volstaat niet.  De juiste begeleiding bij de opvoeding van uw pup is onontbeerlijk.
Dog’s Dream werkt met een positieve trainingsmethode om de pup snel te leren wat een gewenst gedrag inhoudt.  De inprentings-en socialisatie fase van het dier is trouwens de periode waarin alle herinneringen definitief opgeslagen worden.  Dit betekent dat het resultaat een blijvend effect heeft.
De cursus wordt uitsluitend gegeven door  gediplomeerde lesgever. Om het gevaar op infecties te minimaliseren worden deze lessen gegeven tussen pups van hetzelfde nest of tussen kamergenoten.

Wat wordt geleerd? Wat wordt afgeleerd?
zindelijkheid opspringen bij begroeting
wandelen zonder te trekken schooien
zitten en liggen op bevel stelen
terugsturen naar de rustplaats vernielen van huisraad
terugkomen bij het roepen tussen spelende soortgenoten

Van maart tot november of als de weersomstandigheden het toelaten wordt het zwemmen aangeleerd.

De begeleiders worden gewezen op onvolmaaktheden bij het werken met hun pup om alsnog de band met hun puppy te verbeteren..

 

 

 

 

 

 

Puppy opleiding tot 16 weken doorvoer EU landen

achterblijven

 

 

 

 

 

Jongerencursus (16 – 30 weken)

Nu u de puppy-cursus met succes hebt doorlopen is uw jonge hond klaar voor de volgende fase: ‘de basis van gehoorzaamheid’.
Uw nog speelse hond wordt dagelijks geconfronteerd met allerlei onverwachte belevenissen, gebeurtenissen die hij nog moet integreren om uit te groeien tot een gezellige levenslustige en tevens gehoorzame hond.  Gedurende deze cursus vervolmaken de begeleiders zich in de hondentaal en het begrip aangeboren leiderschap.
Deze cursus wordt afgesloten met een examen, die onder meer bestaat uit een aandachtsoefening, het aangelijnd volgen, terugbrengen van voorwerp enz. om over te stappen naar een volgende groep.

De lessen gaan door iedere zaterdag voor het eeste deel tss 14.00 en 15.00h voor het laatste deel tss 15h30 en 16h30.

Adolescentenopleiding (7 – 18 maanden)

Uw hond wordt geslachtsrijp, hij uit zijn puberteit.  Reuen manifesteren zich door het optillen van de achterpoot bij het urineren om hun terrein af te bakenen, bij teven treedt de eerste loopsheid op.
Deze levensfase is een verwarrende periode voor uw dier.  Het is van groot belang om uw hond verder te steunen en te begeleiden in zijn opvoeding.
Deze opleiding is een vervolg van de jongeren-cursus waarbij de oefeningen geperfectioneerd en uitgebreid worden: we leren o.a. los volgen, blijven liggen en zitten tot de begeleider uit zicht is, houdingen op afstand behouden en het terugsturen naar de initiële plaats.  Aan het einde van deze reeks krijgt u de kans om deel te nemen aan een examens en wedstrijden. Uw hond is nu klaar voor een omgang in het dagelijkse verkeer en hij kan deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden.

De lessen gaan door iedere zaterdag tss 17.00 en 18.00h

Wij raden u sterk aan om de geleerde oefeningen verder te zetten bij thuiskomst.  Stop niet met werken met uw hond, zo blijft hij uw gezellige huisvriend en trouwe bondgenoot.

Wij wensen U veel succes.
Het Dog’s Dream en Perrodream team