Formaliteiten

1.1 Aanvraagformulier

Het is verplicht om het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Deze gegevens moeten 100% waarheidsgetrouw ingevuld worden.
Onkosten voortvloeiend uit ongevallen en/of voorvallen ten gevolge van onvolledige of van niet-correcte gegevens vallen volledig ten laste van de eigenaar, of degene die het aanvraagformulier ondertekent.

1.2 Inentingsboekje

Het inentingsboekje wordt tezamen met het afleveren van de hond aan Dog’s Dream bezorgd.  Het blijft ter plaatse gedurende het volledig verblijf.

2. Opvang van de dieren

De hond niet voederen de ochtend voor het binnenbrengen. Dit om maagtorsie te voorkomen.
De honden dienen binnengebracht en afgehaald te worden gedurende de openingsuren.
Het is niet toegelaten om mensonvriendelijke honden aan te bieden; dergelijke honden worden resoluut geweigerd.
Dieren worden gevoederd met een kwaliteitsvoeder, geleverd door Dog’s Dream.
Persoonlijk gerief zoals kussens, mandjes en andere zijn niet toegelaten.

3. Medische gegevens en/of behoeften

De honden moeten ingeënt zijn tegen hondenziekte, ziekte van carré en parvorisinfectie (grote mix), hondsdolheid ( voor honden afkomstig van boven samber en maas en van het buitenland) en kennelhoest (pneumodog of Nobivac Bbpi). Deze inentingen moeten minstens geldig zijn tot één week na het verblijf, zoniet moeten ze minstens drie weken voor het binnenbrengen opnieuw toegediend worden.
Een preventieve behandeling tegen vlooien en ontwormen zijn vereist, één maand voor het binnenbrengen.
Indien medicijnen toegediend moeten worden, worden deze in voldoende hoeveelheid meegeleverd door de eigenaar.
Een afwijking op de voeders, geleverd door Dog’s Dream is toegestaan, mits het voorleggen van een specifiek te volgen dieet door een dierenarts. Deze voeders worden dan in voldoende hoeveelheid geleverd door de eigenaar.
Bij ziekte of ongeval wordt de veearts van dienst opgeroepen. Alle kosten voortvloeiend uit de raadpleging en de medicijnen vallen ten laste van de eigenaar.
Bij plots overlijden van een dier kan Dog’s Dream een sectie laten uitvoeren door een onafhankelijk deskundige. Deze kosten vallen volledig ten laste van de eigenaar.

4. Prijs

De prijs is vastgelegd per nacht.
Bij reservatie dient 30% voorschot te worden betaald, dit bedrag kan niet teruggevorderd worden bij annulatie van de reservatie.
De volledige som moet betaald worden, ten laatste bij het binnenbrengen van de hond.

5 Verantwoordelijkheid

De eigenaar van de hond heeft een verzekering afgesloten die alle voorvallen en/of ongevallen door zijn hond veroorzaakt, dekt.
De eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk.
Dog’s Dream is niet verantwoordelijk voor ziekte en/of overlijden van een dier, behalve wanneer een zware fout wordt begaan.
Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.