ENKEL NOG OPVANG TOT EN MET KERSTVAKANTIE 2019!

Liefst 1 maand voor elke vakantieperiode

  • Bij iedere reservatie moet het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend worden.  Het formulier kan per mail, of per post toegestuurd worden.
  • De reservatie is slechts geldig als aan volgende voorwaarden is voldaan:
    – na ontvangst van het aanvraagformulier
    – na bevestiging door Dog’s Dream
    – na betalen van een voorschot van 30%
  • Geen dag of weekend  reservatie mogelijk tijdens verlofperiode enkel indien er nog plaatsen beschikbaar zijn

  • Klik hier om te reserveren